متخصصین فعال
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
اکرم فرخ وکیل پایه یک دادگستری
روژین امینی کارشناس حقوقی
جعفر فرمانی وکیل پایه یک دادگستری
۵
اکرم فرخ
اکرم فرخ وکیل پایه یک دادگستری
۳
امیر هاشمی
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
۰.۳
مهسا پیشرویان
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
۰.۳
پرستو پوراحمدی
پرستو پوراحمدی کارآموز کانون وکلای دادگستری
۰
روژین امینی
روژین امینی کارشناس حقوقی
۰
شیرین کریمی
شیرین کریمی کارشناس حقوقی

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین درباره انکار جرم

سلام. اگر یک مرد فایل صوتی از صحبت های جنسی همسرش با یک مرد را داشته باشد، آیا در دادگاه برای اثبات خیانت زن یا محکوم کردن وی قابل استناد است؟

سلام اصولا قاضی میتواند برای اثبات دعوی توهین تلفنی (صوتی) از اپراتور مربوطه فایل صوتی مطالبه کند؟ اگر بلی آیا این فایل به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم تلقی میشود؟

سلام اصولا قاضی میتواند برای اثبات دعوی توهین تلفنی (صوتی) از اپراتور مربوطه فایل صوتی مطالبه کند؟ اگر بلی آیا این فایل به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم تلقی میشود؟

سلام با توجه به اینکه فایل صوتی مکالمه تلفنی، تنها یک اماره است، در صورتی که متهم انتساب صوت به خودش را انکار کند،قاضی چه تصمیمی میگیرد؟ آیا در خواست شاکی به سوگند یا کارشناسی صوت ...